marți, 24 decembrie 2013

„Veniți lumină să luați...!”

   De Crăciun, toate drumurile duc spre casă, spre lumină și căldură.
   Sub forma unei dimensiuni muzicale, instrumentalismul sonor al celor 18 EGO-uri umaniste, vă colindă, vă colindă inima și lumina sufletului! Crăciun fericit!

Înainte de a marca Ajunul Anului Nou, urăm de sănătate și voie bună lumea-ntreagă!
Pentru că suntem o adevărată familie!
Revelion LAȘM 20 decembrie 2013

joi, 19 decembrie 2013

Liceul AȘM-promotor al valorilor autentice


   Presați de tumultul ideilor prezentate în  jur privitor la nivelul de educație pe care trebuie să-l aibă un om de succes? Confuzi în alegerea unei instituții de învățămînt pe măsură contrar tuturor prejudecăților și in concordanță cu propriile dorințe și aspirații ? Cred că am o sugestie pentru dilema în care se află orice absolvent al gimnaziului, care își vrea mai mult decît trei ani de frecventare zilnică a unei simple clădiri.
Sugestia pe care vreau să v-o prezint se numește, Liceul Academiei de Științe a Moldovei(LAȘM). Fondat în 2008, în conformitate cu standartele europene de proiecție si gestionare a unei instituții, putem declara liceul o alegere prestigioasă pentru continuarea studiilor dumneavoastră din următoarele considerente.
   În primul rînd, profesorii sunt profesionali în domeniul de materie pe care îl au să-l predea, profesori universitari și deținători de grad didactic superior. Sunt receptivi la cerințele elevilor și dispuși pentru colaborarea unei cercetări științifice vaste și minuțioasă în domeniul vizat.
În al doilea rînd, admiterea la liceu nu este una tradițională ci pe baza a trei examene( inteligență, IQ, și test la o disciplină de profil, de exemplu , profilul umanist poate alege între română și istorie). În așa mod, contingentul elevilor este selectat pe măsura cunostințelor achiziționate de-a lungul timpului și nu a mărimii contului din bancă. Așa dar, veți avea oportunitatea de interacțiune cu personalități deosebite și inițiate în domeniul pe care l-au ales.

    În final, posibilitatea de realizare a ideilor în propriile arii de interes se dublează, pentru că liceul este un promotor al ideilor inovative și un adept al progresului științific care duce la dezvoltarea prosperă a unei societăți libere și democratice în care cu toții aspirăm să activăm.
Devieri frumoase de la ordinar există iar una din ele este instituția de învățămînt : LAȘM. Doriți o nouă, frumoasă întorsătură a cursei vieții dar și a carierei dumneavoastră, nu ezitați să acceptați provocarea care nu este deloc ușoară, insă cine a zis că succesul preferă căile ușoare ?!

   Pentru verificarea veridicității celor expuse vă invit să accesați site-ul nostru : www.liceu.asm.md sau să ne vizitați la adresa mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia1.

Valeria Placinta, cl. (a XII-a UM)

marți, 17 decembrie 2013

Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei – un loc ideal pentru formarea ta!

         Liceul este un promotor al valorilor umane, in care sunt create condiţii pentru formarea unui elev cult, inteligent, creativ, capabil să se adapteze la orice situaţie, pregătit pentru condiţii de schimbare de tip inovator. 
         Liceul AŞM reprezintă o instituţie de învățământ preuniversitar de tip internat – instituţie academică inovativă. Modelul educaţional din liceu îmbină instruirea teoretică de calitate şi pregătirea practico-ştiinţifică în laboratoarele de specialitate ale Academiei de Ştiinţe.  În instituţie se pune accent pe educaţia personalizată, în care se ţine cont de particularităţile şi solicitările fiecărui elev, iar cu copii ce demonstrează capacităţi deosebite se organizează activitatea în baza unor programe individuale. Direcţiile principale de activitate ale Liceului AŞM sunt: educația de calitate, activitatea ştiinţifică şi de creație; pregătirea tinerilor pentru a obține performanțe în concursurile naţionale şi internaţionale; elaborarea programelor şi strategiilor destinate copiilor dotaţi; cooperarea cu instituţii de stat şi non-guvernamentale, organizaţiile internaţionale în domeniul educaţiei copiilor dotaţi şi talentaţi; prestarea serviciilor educaţionale etc. În perioada de activitate a liceului, începând cu anul 2008, au fost înregistrate rezultate strălucite ale elevilor în cele mai diverse domenii de activitate: concursuri, conferinţe, seminare şi alte manifestări didactico-ştiinţifice.
De asemenea, liceul se remarca prin conditiilefoarte bune de trai pe care le ofera elevilor.

         Condiţiile bune de studii, oferite elevilor noştri, au generat performanţa, concretizată în numeroasele premii obţinute la concursuri republicane şi internaţionale, acestea contribuind la ridicarea prestigiului liceului.Astfel, din anul 2008 s-au inregistrat 136 de olimpici in cadrul obiectelor: fizica, limba romana, biologie, chimie, limba engleza.

                Vă aşteptăm cu drag!


Marcela Postica, (cl. a XII-a UM)
           Pînă acum trei ani nu-mi trecea nici prin gînd că voi ajunge o liceană la Liceul Academiei de Științe, asemeni unor buni prieteni pe care-i cunoașteam și care erau printre cei mai buni elevi ai generațiilor I și II. Dar soarta m-a primblat puțin de mînă prin oraș și m-a adus într-un final în curtea unui liceu ce prezicea mult mai multe decît orice altă instituție de învățămînt văzută de mine pînă atunci. Atunci am auzit și vorbele mamei care șopteau pline de entuziasm: aici e locul tău, draga mea. Poate că aceste șoapte m-au împuternicit pentru a trece pragul celor 3 examene de admitere din 8 august 2011. Dar cursa abia începea, iar eu m-am văzut întotdeauna o luptătoare, niciodată cu gîndul la cît de puternice pot fi unele lupte.
           Liceul Academiei de Științe este o continuă surpriză pentru mine de 3 ani încoace, pentru că fiecare zi în liceu, sau în căminul de alături, reprezintă nu atît un nou ciclu de 24 de ore, cît o nouă aventură asigurată de cei mai buni colegi și cei mai buni profesori, oameni care m-au învățat să mă redescopăr, să-mi cunosc adevăratele puteri, să pășesc peste atît de multe clipe mai dificile cu capul sus mereu, să cunosc alți oameni prin care să mă identific, pe care să-i strîng grămăjoară lîngă sufletul meu.
           Atmosfera liceului mi-a permis să percep culorile realității altfel, să mă ,,înghimp” de acele mici cioburi care n-au făcut decît să mă transform într-un om pregătit pentru mult mai multe lucruri ascunse într-un viitor apropiat.

             Nu știu încă ce voi face peste un an sau ce voi fi peste 5, dar Liceul Academiei de Științe m-a făcut
să cred în mine, să cred că cei 3 ani de luptă continuă cu rezistența, de învățare continuă, de redescoperire a propriului eu prin alte prisme decît cele cu care mă obișnuisem.

              Finalul e atît de aproape... În mai puțin de jumătate de an, vom fi viitorii absolvenți, iar Liceul 

Academiei de Științe va rămîne pentru totdeauna un templu al redescoperii de sine și al formării tînarului
în devenire. Mulțumim LAȘM!
                                                                                                      Cristina Ciorici, (cl. a XII-a UM)

Biblioteca –forţă deschizătoare de drumuri

Aveam aproximativ şase-şapte ani,  cînd , răscolind prin buzunarele vremii, am găsit o cheiţă fermecată. Cuprinsă de firescul simţ al curiozităţii, mi-am adunat tot curajul şi, pe furiş, ca un hoţ, am descuiat uşa ,învăluită de o aură misterioasă.  Deschizînd-o, mii de raze de lumină şi-au întins braţele spre mine, invitîndu-mă în interior. Şi … am intrat. Am păşit cu încredere în acea lume nouă şi enigmatică- lumea cărţilor; a bibliotecii. Aici visele mele şi-au creat un cuibuşor şi nu mai doresc să plece; aici culeg, din fiecare carte, firele de înţelepciune, ţesîndu-mi din ele un destin prosper; aici respir tăcere, simţindu-mă fericită. Pentru mine, biblioteca a devenit nu doar locul unde merg să citesc, să ascult sau să mă întîlnesc cu cartea, ci şi locul în care se formează, în fiecare clipă, personalitatea mea. În acest templu al învăţăturii mi-am găsit hrana sufletului şi a cugetului-lectura.
        Biblioteca  ne farmecă cu mulţimea de tezaure ce aşteaptă nerăbdătoare să fie răsfoite fără răgaz. Însă, cu mare părere de rău, astăzi Internetul şi alte tehnologii informaţionale i-au declarat război bibliotecii, încercînd să o dea jos de pe piedestal. Dar totuşi, cred că nimeni niciodată nu va reuşi să înlocuiască cartea cu alte invenţii. Biblioteca va avea mereu  uşile deschise pentru omenire, pentru că  ea este farul menit să lumineze cugetele celor pierduţi în negura vremii. Doar în bibliotecă ai şansa să te simţi superior; să alergi pe potecile înţelepciunii, fără ca să-ţi fie frică să cazi.  
        În viziunea mea, biblioteca se asociază cu un colţişor de paradis sau o împărăţie a cărţilor,în care fiecare poate deveni rege. Aici eu mă întorc de fiecare dată ca acasă, deoarece atmosfera care stăpîneşte acest loc este foarte caldă.Biblioteca este ghidul nostru  prin labirintul  enigmelor, deoarece ne ajută să devenim mai inteligenţi şi mai buni ,prin intermediul limbajului frumos şi  corect din cărţi. Ea este un remediu pentru minte, iar cărţile – leac pentru suflet.
         În decursul a cîtorva ani, ea m-a îmbrăcat într-un veşmînt ţesut de licuricii cunoaşterii , de aceea nu-mi mai este frig; vînturile reci nu vor reuşi să mă-nspăimînte. Odată cu intrarea ei în viaţa mea, fericirea a început să-mi picure pe suflet stropi de alinare şi încredere în propriile forţe.
      Ai fost pentru mine o revelaţie, căci te-am deschis şi… m-am pierdut. Printre vise, printre mii de idealuri rătăcesc acum şi… nu vreau să mă regăsesc. Nu doresc să revin la realitatea în care monotania şi indiferenţa sunt forţele ce-i dirijează pe majoritatea oamenilor. Te-am gasit în clipa cînd acestea  începuse să ţese pînze negre deasupra creştetului meu de copil. M-ai salvat. Ai intrat în viaţa mea cînd mă aşteptam cel mai puţin. Ai bătut la uşa sufletului meu atît de tandru, încît el nu a avut curajul ca să nu-ţi deschidă.  Alături de tine, cunosc noi universuri; la braţ cu tine îmbătrînesc şi întineresc în aceeaşi clipă, căci uneori îmi povesteşti amintirile haioase ale lui I.Creangă, apoi, îmi citeşti dintr-o carte ,cicatrizată de sabia timpului, fragmente  ce ascund, în umbra fiecărui cuvînt, filosofia întregii omeniri. Atingerea ta m-a trezit, a topit ghiaţa ce se înălţa în faţa mea ca un zid, încercînd să mă facă prizoniera ideilor colective ale societăţii. Tu mi-ai arătat că există alte lumi; că există valori; că mai sunt culori, în afară de alb şi negru.
        Datorită ţie am început să simt căldura libertăţii ; m-am transformat într-un hoţ de frumos, de lumină şi înţelepciune şi cunosc deja gustul dulce al vieţii. Tu m-ai ajutat să înţeleg cine sunt; mi-ai format personalitatea,înlănţuind-o în sufletul meu prin mii de rînduri. Nu regret că te-am cunoscut; că am avut curajul să intru în lumea ta, înfrumuseţată de sutele de cărţi de pe rafturi. Ştiu că nu voi fi niciodată singură, căci sunt sigură că-mi vei fi mereu alături; că mă vei ghida permanent spre succes ,deoarece  doar tu , bibliotecă, eşti forţa deschizătoare de drumuri!
   Sunt enorm de recunoscătoare bibliotecii din cadrul Liceului Academiei de Ştiinţe a Moldovei , care , pe parcursul a trei ani de zile , mi-a oferit o gamă enormă de idei şi istorii , care mi-au conturat personalitatea. Printre rafturile pline cu sute de cărţi, mi-am găsit mereu prietenul devotat şi nu  am ezitat niciodată să-i mulţumesc pentru aceasta bibliotecarei  noastre: Doamnei Maria Harea, care ştie să citească gîndurile sufletului fiecărui elev, oferindu-i leacul potrivit ; cartea potrivită. Aici am descoperit noi universuri ; aici am simţit necesitatea de a descifra noi mistere; aici mi-am potolit setea citirii. AICI, în biblioteca deschizătoare de drumuri. 

Valentina Zgurean (cl. a XII-a UM)

sâmbătă, 30 noiembrie 2013

Balul Bobo-lașmiștilor 2013

Într-o manieră autumnală şi, în acelaşi timp, neaşteptată, la data de 15 noiembrie 2013, a avut loc, în Liceul AŞM, o Horă inedită, numită Balul Bobo-Laşmiştilor.
            Un bal deosebit prin expresia genericului care încorporează amalgamul tradiţional al patriei noastre – „Moldova de ieri, Moldova de azi şi Moldova de mâine”. Având patru perechi de bobocei, s-a propus şi ideea Moldovei netradiţionale, care, împreună cu cele enunţate mai sus, au servit drept fundament în realizarea probelor (probele au fost coordonate de către eleva clasei a XII-a „UM”, Natali Guriev).

Întreaga activitate a fost organizată de colectivul clasei a XII-a „UM”, diriginte Inga Sorocean, cu aportul în vederea înfrumuseţării şi amenajării sălii, din partea clasei a X-a „A”, diriginte Ala Craveţ. Întreaga Horă a fost condusă de către prezentatorii Tatiana Vârlan (cl. a XII-a „UM”) şi Ştefan Bereghici (cl. a XI-a „B”). Într-o componenţă de 4 membri, menţionăm echipa juriului, căreia îi mulţumim mult pentru obiectivitate şi răbdare: Pavel Cerbuşca (vicedirector educaţie, prof. de educaţie civică), Inga Sorocean (prof. de limbă şi lit. română), Nicoleta Iftodi (absolvent LAŞM 2012), Radu Cotorobai (absolvent LAŞM 2011).
Expresia iniţială a balului a fost reflectată printr-o întâmpinare a publicului cu pâine şi sare, urmată de un dans popular senzaţional, realizat de elevi ai claselor a XII-a „UM”, a XII-a „FM”, a XI-a „B”, a XI-a „C”. Ierarhizarea finală a bobo-laşmiştilor (ghidaţi de mentori spirituali – naşi), propusă de juriu, a format următoarea succesiune:
·Premiul Mare: Clasa a X-a „A” (Veronica Bezdrighin şi Cătălin Mogâldea, diriginte Ala Craveţ);
·Locul I: Clasa a X-a „C” (Ana-Adriana Gîlcu şi Robert Cinciuc, diriginte Mircea Colpajiu);
·Locul II: Clasa a X-a „D” (Cristina Melnic şi Cristian Caravasile, diriginte Maria Harea);
·Locul III: Clasa a X-a „B” (Anastasia Fiodorov şi Nicolae Guzo, diriginte Valeriu Baltag).

Suntem recunoscători tuturor celor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea Balului Bobo-laşmiştilor ediţia 2013. Felicitări colectivelor claselor a X-a şi diriginţilor, pentru participarea activă şi promovarea valorilor naţionale.

sâmbătă, 16 noiembrie 2013

Concurs de limbă și literatură română „Ion Barbu - Dan Barbilian”, Călărași România

În perioada  31.10-03.11 2013, conform invitației Inspectoratului Școlar al județului Călărași România, o echipă de elevi de la Liceul AȘM, condusă de profesori de matematică ai Liceului AȘM, dl Ion Iftodi și dl Valeriu Baltag, au participat la concursul internațional de limbă și literatură „Ion Barbu - Dan Barbilian” și concursul „Mathematical Danube Competition”.
Analizând graficul evolutiv al echipei participante, relevăm următorii câștigători (ai clasei a XII-a „UM”), la capitolul limbii și literaturii române: 

Premiul III și Medalia de bronz 
  • Marina Mironica 

Mențiuni:
  • Elena Prohnițchi
  • Alina Grigoriță
  • Cristina Ciorici

Menționăm cordiale felicitări tuturor celor care au participat la acest concurs prestigios. De asemenea, felicităm respectuos și diriginta clasei a XII-a „UM”, dna Inga Sorocean .

sâmbătă, 12 octombrie 2013

Lansarea cărții „Plaiul Dorului” de Vlad Badrajan

10 octombrie 2013-prima ediție a cenaclului Grigore Vieru din anul școlar 2013-2014.
Această zi s-a remarcat prin faptul că Vlad Badrajan (unicul reprezentant masculin din clasa a XII-a UManist) și-a lansat propria sa carte, intitulată „Plaiul dorului”, în care se tratează tema iubirii, a patriei, a limbii, dar și altele.
Este un debut, un debut evaluat și analizat în cadrul cenaclului de către membrii cenacliști ai liceului și profesori. Invitatul special a fost dl Ion Anton, redactorul-șef al revistei „Florile Dalbe”. A fost o întâlnire de suflet, în cadrul căreia Vlad ne-a uimit și prin interpretarea unei poezii la nivelul strunelor melodioase ale chitării.

Accentuăm faptul că dna Tamara Cristei (profesor de limbă și literatură română) este coordonator principal al cenaclului Gr.Vieru. Ediția aceasta a fost condusă de către Valeria Cernei (XI um) și Tatiana Vârlan (XII um).

Cartea „Plaiul Dorului” (Vlad Badrajan) o găsiți în biblioteca liceului sau chiar la Vlad (+autograf).

3, 2, 1 Start!


Fetele din cele trei clase de a XII-a, FOC!!!
 Uniformă la educația fizică? Nu, n-am auzit. ^_^


...Un 9 octombrie plin de energie și succese! La Valea Trandafirilor, întregul Liceu AȘM a făcut educație fizică. 

Întâlnire cu Altețele Regale Principesa Margareta și Principele Radu la AȘM

O lecție de educație civică și două de română petrecută la Academia de Științe a Moldovei, la data de 08 octombrie 2013. O întâlnire nobilă cu Alteța Sa Regală Radu, Principe al României și Alteța Sa Regală Margareta, Moștenitoare a României.„I-am mulțumit Alteței Sale Regale Principelui Radu, pentru că a avut plăcerea să ne viziteze și să ne prezinte un discurs frumos despre Unirea Moldovei cu România. De asemenea, am avut plăcerea și onoarea să-I cer un autograf pentru cartea Sa „Principele Radu” și să-I dăruiesc medalia LAȘM.”, relatează Elena Prohnițchi, elevă în clasa a XII-a „UM”.

Ziua Dublorului. Autoconducere

La data de 04.10.2013 am aderat, împreună cu mai mulți Lașmiști, la brandul Autoconducerii școlare. Astfel, timp de o zi, am avut ocazia de a „conduce” instituția noastră. Ne-am bucurat de interacțiunile frumoase dintre elevi, profesori, dar și de o responsabilitate de a realiza lucrurile necesare. Din clasa noastră, drept dublori s-au afirmat:
„La prima vedere, pentru noi, elevii, a fi responsabil e un lucru cât de cât obișnuit. Ei bine, obișnuința dispare odată cu asumarea unor responsabilități destinate oamenilor maturi, cel puțin asta am observat odată cu intrarea în rolul pedagogului social de la noi din liceu. Pentru mine, a fost o experiență nemaipomenită, am conștientizat că, de fapt, în cea mai mare parte, de pedagogul social depinde organizarea elevilor atât în cămin, cât și în liceu, la nivel de activități extracuriculare.”
(Ana Cuibari)

„Petrecând lecția de istorie în clasa a XII-a, mi-a părut bine să văd interesul elevilor față de disciplină, precum și cunoștințele de bază pe care le au elevii sunt admirabile. Am primit plăcere, deoarece am avut o discuție interesantă despre societățile democratice, în care elevii și-au valorificat abilitățile de argumentare și expunere a ideilor proprii în raport cu ceea ce scrie istoria. 
Lecția cu clasa a XI-a a fost deosebită prin aceea că m-a pus în fața unor elevi de la profilul real. În urma discuției purtate la lecție, am încercat să le explic și să îi inspir cu dragoste față de istorie și respect pentru profesorii care vin în fiecare zi în fața lor. La finalul lecției am fost pusă pe gânduri de faptul că elevii nu mereu dau dovadă de interes, uneori din cauza complexelor, alteori din cauza stereoripurilor că disciplinele umaniste nu sunt utile. Cel mai important lucru a fost că am conștientizat că trebuie cumva să îi motivăm pe elevi, dar mai ales, pe profesori, care deseori își sacrifică timpul de dragul nostru.”
(Marina Mironica)„A fost o zi foarte frumoasă, dar scurtă. E important de menționat ca odată intrat în joc, trebui să găsești orice cale de a rezolva ceva. Asta e responsabilitatea, până la urmă. Funcția pe care am îndeplinit-o mi-a oferit prilejul de la lucra împreună cu alți doi Lașmiști, Elena Bivol (XI) și Petru Burlacu (XII). A fost o zi productivă, zic eu, din considerentul faptului că ne-am înțeles foarte bine când și cine să stea pe fotoliul d-lui Vicedirector Educație, dl Pavel Cerbusca :D. Trebuie să menționez și amabilitatea celora care se adresau la noi, în vederea realizării a ceva. O cafea, lucru, zâmbete, responsalibitate - nu tocmai o combinație rea, ba chiar foarte bună. Țin să menționez că această zi e o adevarată tradiție liceală, care nicidecum nu trebuie să dispară. Lucrurile realizate în acest context trebuie să fie susținute de veridicitatea implicării noastre, a tuturor elevilor, în viața
liceală.”
(Tatiana Vârlan)


***
În același timp, Ziua Dublorului este și Ziua Scumpilor noștri profesori.


sâmbătă, 5 octombrie 2013

Researchers Night Moldova

   Pe data de 27 septembrie, clasa a XII-a UManist a fost, împreună cu ceilalți Lașmiști, la evenimentul creat de AȘM (pentru prima dată) - Noaptea cercetătorilor.
   Activitatea unora dintre elevi a început după orele 10.00, aceștia fiind considerați drept voluntari care au ajutat la amenajarea corturilor, expozițiilor etc. din fața AȘM. La acest eveniment, am avut ocazia de a vedea diverse experimente chimice, expoziții realizate de către institutele Academiei de Științe a Moldovei, dar și de către alte universități din Chișinău.
    Efectul serii a fost însuși entuziasmul nostru care ne-a „călăuzit” spre dansuri și zâmbete =D. Mai mult decât atât, am avut o excursie frumoasă la întoarcerea tuturor Lașmiștilor la „acasă”, având drept transport pejosul ^_^

Vivat LAȘM!


 Voluntarii: Maria, Petru, Elena

UMANISTE, poze pentru istorieFrumoasele revederi cu absolvenții LAȘM

sâmbătă, 21 septembrie 2013

***


 „Vă invit la o pauză de zâmbete frumoase, la o pauză de 15, 15 minute umaniste, 15 minute nobile***


P.S. (Da noi ne delectăm cu muzică frumoasă...)

vineri, 6 septembrie 2013

O alta distanta

Noi am început anul nobil al elevilor, pentru că e ultimul din întregul arsenal ce stă la dispoziția fiecăruia dintre noi. Să avem putere, zâmbete și curaj întru realizarea lucrurilor frumoase!!!miercuri, 1 mai 2013

Aprilie...

Clasa unsprezecea Umanist. (Valea Trandafirilor)
Întregul colectiv + pedagogul social al liceului AȘM, dna Maria Harea

marți, 16 aprilie 2013

„Psihologie sculptată”

Într-o zi de vineri, 12 mai două mii treisprezece, la lecția de psihologie, am aderat, într-o manieră propriu-zisă, la plasticitatea micilor obiecte care ne bucură când simțim că sunt realizate de către noi. Simpli, bucuroși, nu ne-am complicat până la anatomia unui ursuleț sau veveriță. :D Ne-am distrat elegant, dincolo de faptul că e o muncă cam murdară, de fapt nu, e artă adevărată.

„Activitatea recentă, de la lecția de psihologie, a fost o posibilitate să ieșim din tiparele cotidianului și să lăsăm ființa din noi să vorbească prin artă.”
(Valeria Placinta)

„Inițial, nu știam ce anume să modelez. E greu să fii pus în fața faptului neîmplinit, să știi că oamenii așteaptă ceva măreț de la tine. Ai o bucată de lut în mână și vrei să faci atâtea, ca până la urmă, să faci ceea ce poți. Eu am modelat buze, pentru că am fost întotdeauna  captivată de imaginea lor, deși bucata de lut putea să fie Tour Eiffel sau Empire State building; ea a devenit o parte din mine. Chiar dacă nu am creat ceva măreț și nici nu am devenit al doilea Brâncuși, modelarea a fost un proces distractiv și creativ, care s-a materializat prin bucata de lut transformată în buze.”
(Eugenia Turculeț)


„Fetelor, să vă spun ceva!? Mie, la psihologie, mi-a venit muza. Eu, fiind o persoană cu gusturi rafinate și originale (printre altele :D), am decis, de fapt, am și modelat o floare de nufăr. (asa cred eu :)”
(Marina 7fraț)

„...Babă de zăpadă”
(Rodica)


„Am modelat o omidă și o lebădă turbată.”
(Lena)

„...Un papillon.”
(MD)
„Am încercat să fac o floare, o ureche, o râmă, dar n-am reușit... și până la urmă,  am făcut o inimă cu litera V în mijloc.”
(Valentina Zgurean)

„Am făcut o inimioară. Mi-a plăcut că am avut posibilitatea să ne ocupăm cu lucruri, într-adevăr, plăcute și deosebite, pe care nu ți le poți permite în toate zilele.”
(Ana Cuibari)

„...O șiupearcă imperfectă”
(Yeposhka)

„Nu știu sigur -cred că o scoică.”
(Nicoleta Vanica)

„La psihologie, am modelat o carte deschisă :D, pe care se vede imprimat numărul 13. Anume aceasta a fost alegerea mea, deoarece sunt două lucruri care m-au marcat. A fost foarte plăcut , atunci când lutul îmi pătrundea printre degete, plus că am avut permisiunea să îmi murdăresc mâinile fără ca să fiu certată, ba din contra, la sfârșit, dra Virginia mi-a oferit și cremă pentru mâini. Și apoi, cât de frumos când 20 de oameni, în mod organizat, se joacă  făcând figurine din lut.”
(Marina Mironica)

„La început mi s-a părut joacă de copii, dar după ce am încercat să modelez ceva din boțul mic de lut, am realizat că asta ține strict de răbdare, muncă și puțin talent. Astfel, ceva mai mult decât un ursuleț panda, nu am obținut, după zeci de minute care se scurgeau prea repede. A fost o experiență interesantă și diferită de lucrurile care le facem, de obicei, la LAȘM.”
(Cristina Botnari)

„...Vază.”
(3C)

„Impresii bune. Am modelat un înger sfărâmat.”
(Vlad)

„Pentru  mine, lecția de psihologie a fost una extrem de interesantă, simțindu-mă , pentru câteva clipe, un copil. Având în mână o bucată de lut, nu știam ce să modelez din ea; totuși  îmi venise ideea să fac un TV, pentru că asta făceam mereu la grădiniță și am vrut să văd cum îmi va reuși acum. A fost o lecție originală, o atmosferă interesantă, fapt care ne-a creat o dispoziție foarte bună. Un mare mulțumesc drei Fișer, pentru această surpriză.”
(Tatiana Vîzdoagă)


marți, 5 martie 2013

sâmbătă, 23 februarie 2013

a nice flashmobLecția de matematică. (în lipsa profesorului)
Sperăm că ne-ați înțeles :D

Inițiator - Elena Prohnițchi